Mystic Grey

Mystic Grey - granit

Granit Mystic Grey w kolorze antracytu wydobywa się w Minas Gerais w Brazylii z gigantycznych głazów, tj. z bardzo dużych skał o masie kilku tysięcy ton. Wydobycie odbywa się starannie przy użyciu najnowocześniejszych maszyn, takich jak koparki i piły linowe. Ze względu na obfite złoża i wysoką jakość bloków, które są rozległe i prostokątne, Mystic Grey jest idealnym rozwiązaniem dla dużych projektów. Roczna produkcja wynosi ok. 1.000-1.800 m3 a w razie potrzeby można ją elastycznie zwiększać. Ze względu na zmienną strukturę, dobór i kontrola jakości w kamieniołomie mają pierwszorzędne znaczenie. Już podczas wydobycia należy zwrócić szczególną uwagę na konsystencję każdego bloku i uwzględnić kierunek cięcia.

Mystic Grey to uniwersalny kamień naturalny odpowiedni do prawie każdego projektu. Od pomników, przez podłogi i blaty kuchenne, materiał ten jest bardzo popularny ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, do zastosowania zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz.

Until Wednesday March 25, the collection of ordered goods is still guaranteed. From then on we will remain closed until 3 April. During this time our sales team is working remotely and fully available in person by phone and email to address your needs and questions. Please don’t hesitate to reach out. We are more than happy to support you.