Brown Silk & Moonrock

Brown Silk & Moonrock - kwarcyt

Kamieniołom kwarcytu Brown Silk znajduje się w Minas Gerais w Brazylii. Złoże tego specjalnie uwarstwionego kamienia naturalnego z różnymi minerałami jest formacją unikalną w skali światowej. W zależności od kierunku cięcia, materiał może mieć dwa zupełnie różne kształty. Stosując cięcie żyłowe, uzyskamy płynną, liniową strukturę materiału. Ten efekt wizualny przydał  kwarcytowi jego nazwę, Brown Silk. Przy pomocy cięcia poprzecznego kamień rozwija swój naturalny wygląd, w którym szczególnie widoczne są okrągłe komory skalne. Przy tym kierunku cięcia materiał nazywany jest Moonrock, jako że struktura ta bardzo przypomina powierzchnię Księżyca.

Ze względu na te bardzo różne kształty, spowodowane odmiennymi kierunkami cięcia, jakość i orientacja przeżyleń materiału musi być brana pod uwagę już w kamieniołomach. Konsekwencja i profesjonalizm podczas całego procesu wydobywczego mają zatem kluczowe znaczenie. Przy pomocy najnowocześniejszych maszyn wydobywa się rocznie około 2.000 m3 . Większość kamieniołomów to duże i prostokątne bloki. Dużą zaletą Brown Silk i Moonrock jest ich kolor podstawowy, który prawie nie zmienia się między blokami. Ten unikalny kwarcyt nadaje się do wielu zastosowań wewnątrz i w ograniczonym zakresie, również na zewnątrz.

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu