Pannonia Grün

Pannonia Grün - łupek chlorytowy

Zielony łupek chlorytowy z Burgenlandu w Austrii jest wydobywany w masywie "Geschriebenstein" od lat 60. Wydobycie odbywa się za pomocą nowoczesnych pił linowych oraz wiercenia i obróbki strumieniowo-ściernej. Ze względu na stosunkowo korzystne warunki klimatyczne przerwa zimowa trwa zaledwie kilka tygodni. Odzwierciedla się to również w dużej rocznej wielkości produkcji: co roku wydobywa się około 90.000 m3 materiału, z czego około 1.000-1.200 m3 to materiał blokowy. Wielkość bloków waha się od średnich do dużych.

Białe, jasnozielone i ciemnozielone przeżylenia Panonii mają różną strukturę w zależności od kierunku cięcia. Po nacięciu przeżylenia pojawia się płynna struktura wzdłużna, a po nacięciu poprzecznym łupek chlorytowy wydaje się lekko zachmurzony. Ze względu na swoje doskonałe właściwości techniczne (w tym odporność na kwasy, mróz i sól), Pannonia Grün nadaje się do wszystkich zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków i jest jednocześnie rustykalny i nowoczesny.

Twoja lista zgłoszeń jest pusta.

powrót do magazynu